Před Výplatou

Půjčka bez registru

Půjčka bez registru

Mít zápis v registru dlužníků není nic neobvyklého. Může se jednat o nějaký starší prohřešek, zapomenuté pohledávky u mobilního operátora anebo nezaplacená elektřina na chalupě, protože jste fakturu založili a dál jste si na ni nevzpomněli.

Cesta do registru, ač si ji nikdo nepřeje, je velmi rychlá a snadná. Cesta z něj trnitá a leckdy až nemožná. Registry udržují zápis o dluzích až několik let po splacení dluhu. A to může být někdy opravdu celá věčnost.

Takový zápis v registru může mít negativní dopad na vaši případnou půjčku. Výrazně sníží vaši bonitu a tím se proces schválení zkomplikuje.

Existují společnosti, které do registrů nenahlížejí?

Pokud se bavíme o spotřebitelském úvěru, pak by takové společnosti existovat neměly. V roce 2016 vyšla novela zákona o spotřebitelském úvěru, která výrazně vytřídila poskytovatele úvěrů. Spotřebitelský úvěr nyní mohou poskytovat pouze instituce s licencí od České národní banky.

Takové společnosti se zavazují mimo jiné, že budou posuzovat schopnost splácet žadatele. To bez náhledu do registru a kontroly výpisu z účtu těžko posoudíte.

Dostanu tedy půjčku, když jsem v registru?

Každá instituce vnímá rizikovost jinak. Je tedy možné, že vám půjčku schválí. Nebojte se zažádat. Jedině tak zjistíte své možnosti.

Rizikovější případy bývají řešeny buď zástavou, nebo vám instituce půjčí částku nižší. Pakliže řádně splácíte, je dost často možnost úvěr v průběhu navýšit. Díky tomu se pak snadno dostanete na částku, kterou jste očekávali původně.

Kontaktujte nás a my nezávazně posoudíme, jakou částku bychom Vám mohli půjčit a za jakých podmínek.

Nezávazná poptávka

Rodné číslo zadávejte bez lomítka.
Mám zájem o 1000
Oslovíme Vás s nezávaznou nabídkou na požadovanou částku kterou můžete kdykoliv změnit.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení
Uživatel tímto uděluje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) souhlas s tím, aby společnost CFIG E-Commerce a.s. se sídlem Sladkovského 767, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 108 51 437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3765 (dále jen „Správce“), zpracovávala jeho osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a rodné číslo) a poskytla je třetím stranám (dále jen „Poskytovatelé“ nebo jednotlivě „Poskytovatel“, viz "Seznam třetích stran"). Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb uvedených (viz "Seznam poskytovaných služeb"), přičemž tyto údaje budou uchovány a archivovány po dobu 5 let.

Údaje, které se rozhodnete odeslat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem portálu, mohou být automaticky odeslány Poskytovatelům. Účelem předání a následného automatizovaného zpracování osobních údajů je vyřízení žádosti o poskytnutí finančních a jiných služeb, tedy aby zájemce byl kontaktován Poskytovatelem, a to s cílem vytvoření a předání dalších informací o tomto produktu (zejména o podmínkách poskytnutí finančního produktu, informací o poskytovateli finančního produktu apod.), vč. případné nabídky na sjednání smlouvy o poskytnutí takového finančního produktu (zejména smlouvy o spotřebitelském úvěru).


Příslušný Poskytovatel může Vámi vyplněné údaje použít k předběžnému posouzení, zda splňujete podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí finančního produktu, o nějž jste projevil/a zájem, a to v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru. Za tímto účelem může Vámi vyplněné údaje použít:


• k porovnání s kritérii stanovenými Poskytovatelem pro poskytnutí příslušného finančního produktu (může se jednat např. o zjištění, zda splňujete požadavek bezdlužnosti apod.),

• k nahlédnutí do interního registru Poskytovatele,

• k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“), Centrální evidence exekucí provozovaná Exekutorskou komorou České republiky, do katastru nemovitostí, do Insolvenčního rejstříku zřízeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky (ISIR).


Poskytovatel může po obdržení údajů od Správce a po předběžném posouzení žadatele zvolit za účelem pokračování v žádosti také možnost telefonického kontaktování žadatele. Při předběžném posouzení může dojít k profilování subjektu pro posouzení úvěrového rizika a pro předcházení a odhalování podvodného jednání, příp. k automatizovanému rozhodnutí o tom, zda přistoupí Poskytovatel k dalšímu jednání o poskytnutí služby. Právním základem je jak plnění právní povinnosti, tak ochrana oprávněných zájmů Poskytovatele a zájmů a majetku klientů Poskytovatele. Pokud s výsledkem takového posouzení nesouhlasíte, máte právo vyjádřit svůj názor, příp. požádat Poskytovatele o tzv. „lidský přezkum“, což v praxi znamená, že Vaši žádost přezkoumá některý z pracovníků Poskytovatele.


Berete na vědomí, že s cílem zefektivnit a zjednodušit proces žádosti o poskytnutí finanční služby může Poskytovatel Vaše osobní údaje, které získá od Správce, předvyplnit do vlastního elektronického formuláře sloužícího k pokračování v žádosti o finanční produkt, a to v závislosti na technických a organizačních možnostech Správce a Poskytovatele.


Berete na vědomí, že Poskytovatel může informovat Správce o stavu Vaší žádosti o finanční službu pro účely vypořádání odměny, příp. o tom, zda na základě předaných údajů došlo mezi Vámi a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o příslušném finančním produktu či nikoliv a o výši finálně poskytnutých prostředků.


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo e-mailu na adresu osobniudaje@cfigse.com.
Uživatel má dle Nařízení dále právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou Správcem zpracovávány, a žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat tyto údaje aktualizovat nebo opravit, popř. požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz těchto údajů, dále právo na přenositelnost údajů, na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo právo obrátit se na soud.
Půjčka bez registru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přesunout se na začátek